logo Lékařská fakulta Oddělení pro kvalifikační rozvoj
Děkanát
1411991017 OKR Děk Správní pracoviště MU

vedoucí odděleníMgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
zástupkyně vedoucího odděleníBc. Pavla Wolfová

Zaměstnanci