logo Lékařská fakulta Oddělení veřejných zakázek
Děkanát
1411991026 OVZ Děk Správní pracoviště MU

vedoucí odděleníIng. Marek Buriška

Zaměstnanci