logo Lékařská fakulta Technicko-provozní oddělení
Správní pracoviště
14119980 TPO SprPrac Lékařská fakulta MU

vedoucí pracovištěLeoš Spáčil
zástupce vedoucího pracovištěStanislav Julínek

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci