logo Farmaceutická fakulta Ústav aplikované farmacie
14161011 ÚAF Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavu (pověřen výkonem funkce)PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci