logo Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita
1416 FaF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
proděkanka pro studiumPharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
proděkan pro výzkum a doktorské studiumdoc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
proděkan pro mezinárodní vztahy a internacionalizaciprof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvojPharmDr. Jakub Treml, Ph.D.
tajemniceIng. Barbora Sobańská, MPA

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce