logo Fakulta sociálních studií Personální oddělení
Děkanát
14239912 PersO Děk Fakulta sociálních studií MU

vedoucí odděleníMgr. Eva Dopplerová

Zaměstnanci