Lékařská fakulta

Ústav soudního lékařství

I. ústav patologie

Mikrobiologický ústav

Ústav klinické imunologie a alergologie

I. interní kardioangiologická klinika

II. interní klinika

Klinika pracovního lékařství

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Klinika zobrazovacích metod

I. chirurgická klinika

II. chirurgická klinika

Anesteziologicko-resuscitační klinika

I. ortopedická klinika

I. dermatovenerologická klinika

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

I. neurologická klinika

Klinika plastické a estetické chirurgie

Stomatologická klinika

Neurochirurgická klinika

Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Interní kardiologická klinika

Interní hematologická a onkologická klinika

Interní gastroenterologická klinika

Klinika infekčních chorob

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

Klinika radiologie a nukleární medicíny

Ortopedická klinika

Oční klinika

Neurologická klinika

Psychiatrická klinika

Chirurgická klinika

Neurochirurgická klinika

Urologická klinika

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

Klinika popálenin a plastické chirurgie

Ústav patologie

Klinika úrazové chirurgie

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika dětské radiologie

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

Dětská oční klinika

Pediatrická klinika

Klinika dětských infekčních nemocí

Klinika dětské otorhinolaryngologie

Klinika dětské neurologie

Klinika dětské onkologie

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Ústav lékařské genetiky a genomiky

Gynekologicko-porodnická klinika

Biofyzikální ústav

Biochemický ústav

Biologický ústav

Anatomický ústav

Fyziologický ústav

Farmakologický ústav

Ústav histologie a embryologie

Ústav patologické fyziologie

Ústav lékařské etiky

Ústav psychologie a psychosomatiky

Ústav veřejného zdraví

Ústav simulační medicíny

Ústav zdravotnických věd

Katedra fyzioterapie a rehabilitace

Katedra optometrie a ortoptiky

Katedra laboratorních metod

Klinika traumatologie

Klinika komplexní onkologické péče

Klinika radiační onkologie

Klinika operační onkologie

Klinika kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě

Institut biostatistiky a analýz

České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT)

Simulační centrum

Centrum výpočetní techniky

Ústřední knihovna

Centrum léčivých rostlin

Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat

Správní pracoviště