logo Fakulta informatiky Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
1433 FI MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
tajemniceRNDr. Lenka Bartošková
předseda akademického senátuprof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce