logo Fakulta informatiky Katedra počítačových systémů a komunikací
Katedry
14331012 KPSK Katedry Fakulta informatiky MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřená výkonem funkce)doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci