logo Právnická fakulta Ústav práva a technologií
14221022 ÚPT Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci