logo Právnická fakulta Ústav pro otázky soudnictví
14221024 ÚOS Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuMgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci