logo Právnická fakulta Ekonomické oddělení
Děkanát
14229914 EO Děk Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Vladimír Adámek, Ph.D.

Zaměstnanci