logo Právnická fakulta Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení
Děkanát
14229918 ODSRŘ Děk Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníBc. Radka Schardová

Zaměstnanci