logo Lékařská fakulta Lékařská fakulta
Masarykova univerzita
1411 LF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařstvídoc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
proděkan pro legislativu a specializační vzděláváníMUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
proděkanka pro záležitosti studentůMgr. Jana Fialová, Ph.D.
proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařstvíprof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studiumprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitostiprof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
proděkan pro anglické studium a internacionalizacidoc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologieprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahyprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
tajemníkIng. Michal Sellner
člen Studentské komory Akademického senátuMUDr. Lukáš Opatřil
předseda Akademického senátudoc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce