logo Lékařská fakulta Ústav ochrany a podpory zdraví
Teoretická pracoviště
14110525 ÚOPZ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka ústavuprof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
zástupce přednosty ústavudoc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
zástupkyně přednosty ústavuMUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci