logo Lékařská fakulta Katedra optometrie a ortoptiky
14110615 KOOO Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta katedrydoc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
zástupkyně přednosty katedryMgr. Sylvie Petrová

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci