logo Přírodovědecká fakulta Ústav chemie
Chemická sekce
14313010 ÚChem Chem Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavudoc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci