logo Přírodovědecká fakulta Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR
Akreditovaná školící pracoviště spolupracující při uskutečňování studijního programu
14319520 BU AV SkolPrac Přírodovědecká fakulta MU