logo Filozofická fakulta Ústav hudební vědy
14211034 ÚHV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuPhDr. Petr Macek, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuprof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace