logo Stravovací provoz III.
Provoz stravovacích služeb
14815030 III. Strav Správa kolejí a menz MU

vedoucí pracovištěJan Chuchma

Zaměstnanci

  • Jan Chuchma (vedoucí stravovacího provozu), učo 7691