logo Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie
Biologická sekce
14314010 ÚEB Biol Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci