logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
14411035 IInklVzd Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutudoc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci