logo Lékařská fakulta Klinika operační onkologie
Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem
14110813 KOO MOU Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci