logo Ekonomicko-správní fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
1456 ESF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikacedoc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahyIng. Petr Smutný, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a marketingIng. Dagmar Špalková, Ph.D.
proděkan pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání Ing. Petr Valouch, Ph.D.
tajemníkIng. Jan Slezák

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci