logo Filozofická fakulta Ústav slavistiky
14211027 ÚSlav Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci