logo Přírodovědecká fakulta Ústav chemie
Chemická sekce
14313010 ÚChem Chem Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavudoc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci