logo Lékařská fakulta Lékařská fakulta
Masarykova univerzita
1411 LF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
proděkan pro kvalifikační rozvoj a akademické záležitostiprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařstvíprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC
proděkanka pro záležitosti studentůMgr. Jana Fialová, Ph.D.
proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízeníprof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahyprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj LFprof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
proděkanka pro zubní lékařstvíprof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
proděkan pro anglické studium a internacionalizacidoc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologieprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
tajemníkIng. Michal Sellner
předseda Akademického senátudoc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce