logo Farmaceutická fakulta Ústav molekulární farmacie
14161016 ÚMF Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavu (pověřen výkonem funkce)PharmDr. Jakub Treml, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci