logo Farmaceutická fakulta Institut celoživotního vzdělávání
14169850 ICŽV Farmaceutická fakulta MU

vedoucí oddělení (pověřena výkonem funkce)PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci