logo Filozofická fakulta Katedra informačních studií a knihovnictví
14211019 KISK Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryPhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryPhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedryMgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci