logo Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie
14211026 ÚArchMuz Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuPhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci