logo Filozofická fakulta Seminář dějin umění
14211036 SDU Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
zástupce vedoucího seminářeprof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
zástupce vedoucího semináředoc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci