logo Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie
14511011 KKin Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci