logo Lékařská fakulta Ústav soudního lékařství
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110111 ÚSoudL FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
zástupce přednosty ústavuMUDr. Michal Zelený, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace