logo Lékařská fakulta Ústav soudního lékařství
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110111 ÚSL FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuMUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
zástupce přednosty ústavuMUDr. Jan Krajsa, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci