logo Lékařská fakulta Ústav klinické imunologie a alergologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110114 ÚKIA FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavuprof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
zástupkyně přednosty ústavuMUDr. Zita Chovancová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci