logo Lékařská fakulta I. dermatovenerologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně
14110125 DerKI FN USA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci