logo Lékařská fakulta Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110215 KNPT FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikydoc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikydoc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci