logo Lékařská fakulta Neurologická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110221 NeurolK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikyprof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
zástupce přednosty klinikydoc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci