logo Lékařská fakulta Neurochirurgická klinika
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110224 NeurochK FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
zástupce přednosty klinikyMUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace