Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

14110228 KIGPL FN Bohunice

Zaměstnanci

Asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce