logo Lékařská fakulta Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku
14110228 KIGPL FN Bohunice Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikyprof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci