logo Lékařská fakulta Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110313 KDCHOT PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikyMgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci