logo Lékařská fakulta Klinika dětských infekčních nemocí
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110318 KDIN PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka klinikydoc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
zástupce přednosty klinikyMUDr. Lukáš Homola, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci