logo Lékařská fakulta Klinika dětské onkologie
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny
14110321 KDOnk PDM Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta klinikyprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
zástupkyně přednosty klinikyMUDr. Viera Bajčiová, CSc.
zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkumMUDr. Michal Kýr, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci