Výzkumná skupina Lumíra Krejčího

1411051360 VSLK BiolÚ

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce