logo Lékařská fakulta Ústav histologie a embryologie
Teoretická pracoviště
14110517 ÚHE Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
zástupce přednosty ústavudoc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci