logo Lékařská fakulta Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat
Účelová zařízení
14119890 ChZLZ ÚZ Lékařská fakulta MU

vedoucí pracovištědoc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci