logo Lékařská fakulta Oddělení pro strategii a vnější vztahy
Děkanát
1411991027 OSVV Děk Správní pracoviště MU

Publikační činnost

vedoucí Oddělení pro strategii a vnější vztahyMgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci