logo Filozofická fakulta Ústav českého jazyka
14211017 ÚČJ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři

Externí spolupracovníci


Další aplikace