logo Filozofická fakulta Ústav českého jazyka
14211017 ÚČJ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci