logo Filozofická fakulta Ústav evropské etnologie
14211033 ÚEE Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuprof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci