logo Filozofická fakulta HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy
Účelová zařízení
14219811 HUME Lab ÚZ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce)Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

Zaměstnanci